Метод експрес-оцінки впливу сільського господарства на ґрунти.

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків. ХНАУ ім.В.В.Докучаєва
Інструкція
Сільське господарство – найбільш наближена за типом речовинно-енергетичних відносин до природних екосистем галузь. Саме тому пошук форм його ведення (спеціалізації), які б відповідали природним можливостям певної території є головним завданням, вирішення якого сприятиме збалансованому природокористуванню в агросфері. Тому важливу проблему являє визначення територій, на яких вплив від сільського господарства несе екологічну небезпеку. На основі інформації про вирощування сільськогосподарських культур підприємствами Черкаської області, була розроблена методика оцінки ступеня екологічного впливу як окремих культур так і їх сполучень. Застосування цієї методики дало змогу встановити, що сучасний стан використання сільськогосподарських земель області не відповідає вимогам раціонального природокористування.. Надмірне навантаження на ґрунти в процесі ведення сільського господарства спричинило активізацію ерозійних процесів, чому сприяло необґрунтоване збільшення площ просапних культур, зокрема ґрунтовиснажливих сонячнику та ріпаку. Згідно отриманих результатів запропоновані шляхи зниження шкідливого екологічного впливу сільськогосподарських підприємств Черкаської області.
Опис
Тези Міжнародної конференції
Ключові слова
сільський, господарство, екологічний, оцінка, вплив, грунти
Бібліографічний опис
Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 жовтня 2018 р. Харків. ХНАУ ім.В.В.Докучаєва.- 332 с.- С.С.256-260.