Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-08-10
Автори
Осокіна Ніна Максимівна, Возіян Валерія Валеріївна Любич Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601
Інструкція
Спосiб лабораторного випiкання хлiба iз борошна пщеничного зi спельти включае випiкання хлiба. Також додають дрiжджi пресованi та сiль кухонну в кiлькостi 1,5 О/о кожного, воду питну в кiлькостi 52-55"/о вiд маси борошна, пiддають бродiнню в TepмocTaтi (температура 28-32'С) впродовж 30-40 хв.
Опис
Ключові слова
хліб, випікання, пшениця спельта
Бібліографічний опис
Пат. 109225 Україна, МПК A21D 8/00. Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти / Господаренко Г. М., Осокіна Н.М., Любич В. В., Полянецька І.О., Петренко В.В., Возіян В.В.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2015 11532; заявл. 23.11.2015. чинний з 10.08.2016, бюл. №15.