Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7028
Title: Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти
Authors: Осокіна Ніна Максимівна, Возіян Валерія Валеріївна Любич Віталій Володимирович
Keywords: хліб, випікання, пшениця спельта
Issue Date: 10-Aug-2016
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601
Citation: Пат. 109225 Україна, МПК A21D 8/00. Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти / Господаренко Г. М., Осокіна Н.М., Любич В. В., Полянецька І.О., Петренко В.В., Возіян В.В.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2015 11532; заявл. 23.11.2015. чинний з 10.08.2016, бюл. №15.
Series/Report no.: МПК A21D 8/00;
Abstract: Спосiб лабораторного випiкання хлiба iз борошна пщеничного зi спельти включае випiкання хлiба. Також додають дрiжджi пресованi та сiль кухонну в кiлькостi 1,5 О/о кожного, воду питну в кiлькостi 52-55"/о вiд маси борошна, пiддають бродiнню в TepмocTaтi (температура 28-32'С) впродовж 30-40 хв.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7028
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
хліб.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.