Проблеми обліку дебіторської заборгованості та їх вирішення

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018
Інструкція
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Важливим проблемним питанням на сьогодні є оцінка дебіторської заборгованості для відображення її в балансі підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості, що виникла в результаті реалізації продукції, товарів, робіт, послуг залежить від причини її виникнення та умов оплати. Поточна дебіторська заборгованість визнається доти, поки не відбудеться одна з двох подій: буде здійснене її погашення, і вона перестане існувати як така або виникне різниця між справедливою вартістю даної дебіторської заборгованості та номінальною сумою коштів, які підлягають одержанню за реалізований товар.
Опис
Ключові слова
дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість, класифікатор дебіторської заборгованості
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості та їх вирішення: матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 травня 2018 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 86-88.