. Особливості моделювання процесів еколого-економічного обґрунтування використання природних ресурсів

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-10-15
Автори
Щетина, Марина
Дворський, В. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред.-вид.відділ УНУС
Інструкція
Механізмом еколого-економічного регулювання стану природних ресурсів вважають систему заходів економічного впливу, спрямованих на реалізацію екологічної політики держави, економічне стимулювання раціонального й ефективного землекористування, введення економічних санкцій за нераціональне використання та погіршення екологічного стану земельних ділянок, а також на захист земель сільськогосподарського призначення від виснаження, зниження родючості ґрунтів.
Опис
Ключові слова
Сільськогосподарські землі, природні ресурси, ГІС
Бібліографічний опис
Дворський В.О., Щетина М.А. Особливості моделювання процесів еколого-економічного обґрунтування використання природних ресурсів // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції. Умань, 15 жовтня 2021 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2021. – С. 13-15.