Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ФОП Жовтий О. О.
Інструкція
Оцінка рівня сформованості професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрного профілю через комплекс критеріїв і показників потребує серйозного наукового обгрунтовування не тільки в теоретичному, а й у практичному плані. Дослідження проблеми формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу має передбачати розробку чіткої системи вимiрювання рівня її сформованостi.
Опис
Ключові слова
професійна комунікативна компетентність, компетентнісний підхід, майбутній фахівець аграрного профілю, критерії, показники, рівні сформованості
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. - Ч. 1. - 407 с.