БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Притуляк, Руслан Миколайович
Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна
Полторецький, Сергій Петрович
Мостов’як, Іван Іванович
Фоменко, Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань Видавець «Сочінський»
Інструкція
У виданні узагальнено результати експериментальних і теоретичних досліджень з про- блеми інтегрованої дії гербіцидів різних хімічних класів і регуляторів росту рослин. Розг- лянуто основні фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні та агроценотичні механізми їх дії, що лежать в основі формування високої продуктивності посівів і якості вро- жаю. На прикладі ячменю ярого обґрунтовано та доведено можливість зниження негативної дії гербіцидів класів сульфонілсечовини, феноксикарбоксилових кислот і комбінованих препара- тів на посіви та навколишнє природне середовище завдяки поєднаному їх застосуванню із ріс- трегуляторами. На підставі проведених досліджень розроблено біологічну основу інтегровано- го застосування гербіцидів і рістрегуляторів, яка послугувала науковим підґрунтям для ство- рення енергоресурсоекономних композицій препаратів, що забезпечують підвищення продуктивності посівів і якості врожаю зернових колосових культур. Для наукових працівників, викладачів, студентів, спеціалістів сільського господарства.
Опис
Ключові слова
біологія, фізіологія, інтегрована дія, гербіциди, регулятори росту рослин
Бібліографічний опис
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М., Полторецький С. П., Мостов’як І. І., Фоменко О. О. ; за ред. В. П. Карпенка. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 357 с.