Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1497
Title: БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
Other Titles: BIOLOGICAL BASES INTEGRATED ACTION HERBICIDES AND PLANT GROWTH REGULATORS
Authors: Карпенко, Віктор Петрович
Притуляк, Руслан Миколайович
Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна
Полторецький, Сергій Петрович
Мостов’як, Іван Іванович
Фоменко, Олександр Олександрович
Keywords: біологія
фізіологія
інтегрована дія
гербіциди
регулятори росту рослин
Issue Date: 2012
Publisher: Умань Видавець «Сочінський»
Citation: Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М., Полторецький С. П., Мостов’як І. І., Фоменко О. О. ; за ред. В. П. Карпенка. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 357 с.
Abstract: У виданні узагальнено результати експериментальних і теоретичних досліджень з про- блеми інтегрованої дії гербіцидів різних хімічних класів і регуляторів росту рослин. Розг- лянуто основні фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні та агроценотичні механізми їх дії, що лежать в основі формування високої продуктивності посівів і якості вро- жаю. На прикладі ячменю ярого обґрунтовано та доведено можливість зниження негативної дії гербіцидів класів сульфонілсечовини, феноксикарбоксилових кислот і комбінованих препара- тів на посіви та навколишнє природне середовище завдяки поєднаному їх застосуванню із ріс- трегуляторами. На підставі проведених досліджень розроблено біологічну основу інтегровано- го застосування гербіцидів і рістрегуляторів, яка послугувала науковим підґрунтям для ство- рення енергоресурсоекономних композицій препаратів, що забезпечують підвищення продуктивності посівів і якості врожаю зернових колосових культур. Для наукових працівників, викладачів, студентів, спеціалістів сільського господарства.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1497
ISSN: 978-966-2643-37-4
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.