ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ТЮЛЬПАНА (TULIPA L.)ДО УРАЖЕННЯ СІРОЮ ГНИЛЛЮ BOTRYTIS CINEREAPERS TULIPAE В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Калюжна Ліліана Володимирівна
Поліщук Валентин Васильович
Миколайко Валерій Павлович
Поліщук Тетяна Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наукових праць «Сільське господарство і лісівництво»
Інструкція
У статті оцінено 50 інтродукованих сортів тюльпана (TULIPA L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, які представлено різними генотипами, в основному іноземної селекції, за стійкістю до сірої гнилі Botrytis Cinerea Pers Tulipae. Адже, як і більшість квіткових рослин, тюльпани пошкоджуються шкідниками і уражуються хворобами. Як відомо, головним джерелом інфекції є ґрунт, особливо при вирощуванні в монокультурі тюльпанів. З ґрунту грибкові спори проникають у коріння рослини і провідними судинами поширюються у стебло. Накопичення міцелію гриба в судинах перешкоджає пересуванню поживних речовин і вологи.Дана хвороба настільки небезпечна, що нині майже немає сортів тюльпанів, які були б стовідсотково стійкими до цього захворювання. Однак, є і свої переваги, а саме – якщо сорт тюльпана ранньоквітучий і він вже закінчив фазу цвітіння до початку хвороби, то рослини такого сорту стають стійкими та адаптованими до сірої гнилі. ISSN 2707-5826 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО Рослинництво, сучасний стан №20 та перспективи розвитку 2021 Наведено коротку агробіологічну та декоративну характеристику колекційних сортозразків в умовах Правобережного Лісостепу України. Вивчення стійкості рослин до ураження сірої гнилі проводилося нами відповідно до нині діючих методик. На 25 рослинах досліджуваних інтродукованих сортів тюльпана візуально визначали пошкодження вегетативних і генеративних органів після висадження в грунт Нетипові рослини або пошкоджені хворобою позначали спеціальними стрічками, а потім проводили вибраковку та вираховували кількість уражених рослин у відсотковому відношенні. Опісля повного завершення онтогенезу сортів рослин тюльпана викопували цибулини та ретельно перевіряли їх на зараженість хворобою перед зберіганням. Польовими спостереженнями стосовно стійкості різних сортів тюльпану до сірої гнилі в умовах Лісостепу України виявлено, що ураженість генотипів була на низькому і дуже низькому рівні, не зважаючи на контрастні погодні умови різних років дослідження. Ключові слова: тюльпани, сіра гниль, генотип, декоративні властивості, дослідження, інтродукція, хвороби.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калюжна Л.В., Поліщук В.В., Миколайко В.П., Поліщук Т.В. Оцінювання стійкості інтродукованих сортів тюльпана до ураження сірою гниллю botrytis cinereapers tulipae в умовах Правобережного Лісостепу України // Збірник наукових праць «Сільське господарство і лісівництво». Випуск №21. .Вінниця, 2021. С. 167-178.