Кафедра садово-паркового господарства

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 93
 • Матеріал
  Професійна діяльність садівника: аналіз критеріїв і перспектив для експертів у галузі садово-паркового господарства
  (Видавничий дім "Гельветика", 2023-12-01) Осіпов Михайло Юрійович
  У статті досліджено еволюцію та сучасний стан професії садівника, проаналізовано історичні аспекти садівництва, підкреслюючи його перехід від традиційних методів до сучасних підходів з використанням новітніх технологій, висвітлено важливість садово-паркового господарства в створенні екологічно чистих та естетично привабливих середовищ, а також розглянуто різні напрями діяльності у цій сфері, включаючи проєктування, створення, розмноження рослин і догляд за зеленими просторами. Основна увага приділена ролі садівника в сучасному урбаністичному ландшафті та його здатності впливати на екологічну стійкість і культурне збагачення міського середовища. Стаття демонструє, як садівництво впливало на ландшафт та як, у свою чергу, ландшафт формував людське суспільство. Підкреслюються зміни в ландшафтному дизайні та садівництві, зумовлені технологічним прогресом та екологічними проблемами. Окреслено навички та компетенції, необхідні для сучасних садівників, згідно з українським стандартом вищої освіти для спеціальності «Садово-паркове господарство». До них відносяться знання в спеціалізованих галузях науки, вміння проєктувати, створювати та утримувати паркові об’єкти. Наголошується на необхідності володіння сучасними технологіями, екологічними підходами до дизайну та розуміння комплексності роботи з рослинами у міських і сільських середовищах. Проаналізовано різні напрями садово-паркового господарства, зокрема розмноження декоративних рослин, проєктування, створення і комплексний догляд за садово-парковими об’єктами. Висвітлюються ключові відмінності між садівниками XVIII–XIХ століть і сучасними садівниками, підкреслюється потреба останніх у ширшому наборі навичок, технологічних знаннях та екологічному підході. Зосереджена увага на важливості ландшафтної архітектури в міському плануванні та її внесок у створення здорового, сталого середовища. Стаття підсумовує, що сучасна сфера садово-паркового господарства відіграє ключову роль у створенні сталого, зеленого, комфортного середовища для людей та природи, висвітлюючи важливість співпраці між різними фахівцями для досягнення цієї мети.
 • Матеріал
  Особливості формування зелених насаджень кампусу закладу вищої освіти на прикладі Уманського національного університету садівництва
  (Науковий вісник НЛТУ України, 2022-08-31) Пушка Ірина Михайлівна, ; Шлапак Володимир Петрович, ; Поліщук Валентин Васильович, ; Величко Юлія Анатоліївна, ; Осіпов Михайло Юрійович
  Досліджено дендрологічний склад насаджень та розроблено композиційне рішення партерної частини території Уманського національного університету садівництва. Відзначено, що традиції озеленення Уманського національного університету садівництва, в минулому Головного училища садівництва, формувались за часів його заснування з 1844 року. Історія озеленення університету тісно пов'язана з будівництвом Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, перлини світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII – початку XIX ст., який свого часу було підпорядковано навчальному закладу. За час існування УНУС проведено кілька реконструкцій зелених насаджень та висаджено багато екзотів та аборигенних рослин. Встановлено, що на території налічується 137 видів дерев, кущів і ліан. З них 112 видів є високодекоративними. Вони належать до двох відділів (Pinophyta, Magnoliophyta), трьох класів (Ginkgopsida, Pinopsida, Magnoliopsida), 29 порядків, 39 родин і 76 родів. Серед декоративних насаджень переважають інтродуценти – 72,3 % від загальної кількості видів. Виявлено, що серед декоративних дерев, кущів і ліан домінують інтродуковані види (72,3 %). За походженням переважають далекосхідні та північноамериканські види. Науково обґрунтоване проєктне рішення відкритого простору в регулярному стилі, на прикладі партеру УНУС, передбачає поєднання в композиції біостратегічних, невимогливих у догляді вічнозелених, хвойних і багаторічних трав'яних і кущових видів та сортів рослин. Відзначено, що під час проєктування партеру в умовах Центральної України доцільно використовувати: Festuca glauca 'Elijah Blue', Iberis sempervirens 'Little Gem' та Sedum spurium 'Tricolor', Salvia nemorosa 'Caradonna' та Arabis caucasica 'Snow Cap', Lavandula angustifolia 'Munstead', Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold', Buxus sempervirens, Thuja occidentalis L., Rosa L. тощо. Найбільш прийнятним рішенням для озеленення кампусів навчальних закладів є створення насаджень вільного планування з рослин аборигенної флори з додаванням декоративних інтродуцентів та невеликих партерних зон перед навчальними корпусами та адміністративними спорудами. Насадження з пріоритетною декоративною функцією мають забезпечувати підтримку оптимізованої екологічної ситуації.
 • Матеріал
  Сталий міський ландшафтний дизайн.
  (Умань, Уманський НУС, 2023-05-11) Подвиженко Микола Віталійович, ; Осіпов Михайло Юрійович
 • Матеріал
  Аналіз насаджень території Уманського міського ліцею № 2.
  (Уманський НУС, 2023-05-11) Взводова К.О., ; Пушка І.М.
  Аналіз насаджень території Уманського міського ліцею № 2.
 • Матеріал
  Морфологічні особливості й еколого-біологічні властивості актинідії (Actinidia lindl.)
  (Prague, Czech Republic, 2023-03-06) Осіпов Михайло Юрійович ; Масловата Світлана Андріївна
  У науковій праці розглянуто морфологічні особливості й еколого-біологічні властивості актинідії (Actinidia lindl.)