Досвід творчої співпраці харківських і уманських екологів

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04-22
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Максименко, Надія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна
Інструкція
До напрямів творчої співпраці харківських і уманських екологів належить: - За минулі 9 років двоє уманських викладачів – к.б.н., доц.Суханова І.П. (до речі, випускниця біофаку ХДУ) та асистент Косенко Ю.Ю. пройшли підвищення кваліфікації на екологічному факультеті; - У 2015 році на базі Уманського НУС проведено виїзне засідання НМК з екології Міносвіти та Мінагрополітики, в якому брали активну участь як харківські так і уманські екологи; - З 2009 року і по сьогодні д.г.н., проф.Сонько С.П. є членом спецради Д 64.051.04, яка працює на екологічному факультеті; - Кандидатом географічних наук, доцентом Н.В.Максименко і доктором географічних наук, професором С.П.Соньком започатковано і видається в фахових виданнях факультету цикл статей, присвячених теорії і методології сучасної екології; - У 2015 році вийшла у світ фундаментальна праця – навчальний посібник (567 с.) «Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері» за редакцією С.П.Сонька та Н.В.Максименко; - Дякуючи творчій співпраці з харківськими екологами у 2016 році в Уманському НУС ліцензійована і відкрита аспірантура з «Наук про Землю» - на сьогодні єдина серед аграрних вишів України.
Опис
Тези міжнародної науково-практичної конференції
Ключові слова
науковий, співпраця, творчий, доробок
Бібліографічний опис
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта-науки-виробництво -2017 : зб.тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року).- Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна,2017.-276 с.- С.С.257-259