Сучасна концепція довкілля як методологічний фундамент наук про Землю

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Житомир: ЖНАЕУ
Інструкція
Сучасна, адекватна дійсності концепція довкілля, яка повинна стати методологічним фундаментом наук про Землю поки що не розроблена. Її розробка і остаточне оформлення вимагатимуть, над усе відмови від механістичного сприйняття навколишнього світу, поділеного на об’єкти і предмети дослідження. В межах генеральної проблеми (глобальної екологічної проблеми) саме географам належить позначити в часі і у просторі такі інтегративні системи навколишнього середовища (соціо-природні системи), які утворені в результаті спільного розвитку природи і суспільства. Перспективною щодо формування теоретичного фундаменту наук про Землю може бути концепція ноосферних екосистем, яка розробляються автором впродовж останніх 25 років
Опис
Ключові слова
довкілля, природокористування, концепція, науки про Землю
Бібліографічний опис
Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: Збірник наукових праць науково-практичної конференції 22-24 травня 2019 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 165 с.- С.С.146-147