Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Етногенез і біосфера Землі» для здобувачів вищої освіти ОКР бакалавр, спеціальності 103 «Науки про Землю»,

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-10
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Людина в процесі освоєння природних ресурсів нашої планети формує високоадаптовані до місцевих умов антропогенні ландшафти. Цей процес триває декілька десятків тисяч років. За висловом автора теорії етногенезу Л.М.Гумільова - у етносів є батьківщина. І вона має прояв у біохімічних потоках речовини та енергії, які формуються в межах певних ландшафтів.
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
етногенез, біосфера, Земля, Гумільов
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Етногенез і біосфера Землі» для здобувачів вищої освіти ОКР бакалавр, спеціальності 103 «Науки про Землю», освітньої програми «Науки про Землю». Умань: Уманський НУС.- 2020 р. – 63 с.