Забезпечення якості як визначальний принцип Європейського простору вищої освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Комісаренко, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Республіка Польща
Інструкція
У статті розглянуто проблему забезпечення якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу; проаналізовано поняття «якість вищої освіти» в контексті документів ЄПВО; висвітлено окремі підходи до організації системи забезпечення якості у вищих навчальних закладах країн Європи, запропоновано можливі механізми забезпечення якості вищої освіти України
Опис
Ключові слова
якість вищої освіти, Європейський простір вищої освіти, Європейська мережа забезпечення якості, Європейські стандарти та рекомендації, агенція із забезпечення якості, оцінювання, акредитація
Бібліографічний опис
Комісаренко Н.О. Забезпечення якості як визначальний принцип Європейського простору вищої освіти / Н.О. Комісаренко // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych, 2016, p. 31-39.