Особливості використання методів біотестування для біомоніторингу сільськогосподарських ґрунтів

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Пушкарьова-Безділь, Тетяна Миколаївна
Пастушенко, Є.П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Ред-вид. відділ УНУС
Інструкція
Біотестування передбачає цілеспрямоване використання стандартних тест-організмів і методів для визначення токсичності ґрунтових зразків. У широкому розумінні біотестування являє собою методичний прийом, що базується на оцінці впливу фактора середовища на організм, його окрему функцію або систему. У багатьох випадках біологічні методи є технічно простішими й значно дешевшими, обмежені у часі, більш чутливі у порівнянні з хімічним аналізом. У цілому це приводить до зменшення числа необхідних процедур, значному спрощенню дослідницького процесу.
Опис
Біотестування передбачає цілеспрямоване використання стандартних тест-організмів і методів для визначення токсичності ґрунтових зразків. У широкому розумінні біотестування являє собою методичний прийом, що базується на оцінці впливу фактора середовища на організм, його окрему функцію або систему. У багатьох випадках біологічні методи є технічно простішими й значно дешевшими, обмежені у часі, більш чутливі у порівнянні з хімічним аналізом. У цілому це приводить до зменшення числа необхідних процедур, значному спрощенню дослідницького процесу.
Ключові слова
біотестування, біомоніторинг
Бібліографічний опис
Пушкарьова-Безділь Т.М. Особливості використання методів біотестування для біомоніторингу сільськогосподарських ґрунтів / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Є.П. Пастушенко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства – 2014. – С.321 – 323.