ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-07
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті розглянуто окремі аспекти підвищення економічної ефективності управління якістю послуг підприємств задіяних в обслуговуванні туристів. Указано, що в умовах сучасного розвитку туризму управління якістю є однією з найважливіших складових ефективності та прибутковості туризму. Визначено, що в Україні помітне зниження кількості реалізованих туристичних пакетів туроператорам протягом досліджуваного періоду. Встановлено, що наразі найкращим каналом збуту туристичних продуктів є туристичні агенції, які конкуруючи між собою забезпечують кращу якість обслуговування та сервісну оболонку продукту туроператорів. Установлено, що на кожному з етапів реалізації розробленого туристичного пакету необхідним є контроль якості надання послуг туристові, адже від цього залежить фінальний економічний ефект роботи усіх учасників. Встановлено, що переважну частину споживачів туристичного продукту, обслуговуваних туроператорами та турагентами, складають туристи, що мандрують з метою, відпочинку та гарного проведення дозвілля. Зазначено, що за 2018-2020 роки в Україні найвищий рівень зростання мали витрати туроператорів на послуги сторонніх організацій, які надають послуги в галузі культури, екскурсійне обслуговування. Зазначено, що причинами негативних тенденцій на туристичному ринку України є військова агресія Російської Федерації на території України з 2014 року та пандемія SARS-CoV-2. Установлено, що у процесі підвищення ефективності управління якістю послуг підприємств задіяних у процесі обслуговування туристів важливим є впровадження міжнародних стандартів якості та сертифікація згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 для туризму.
Опис
Підтверджено, що у процесі підвищення ефективності управління якістю послуг підприємств задіяних у процесі обслуговування туристів важливим є впровадження міжнародних стандартів якості та сертифікація згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 для туризму. Встановлено, що роздрібна торгівля туристичними продуктами через туристичні агенції наразі залишається найефективнішим каналом збуту. Найвищий рівень економічної ефективності серед послуг у туристичному секторі спостерігається у послугах в галузі культури, екскурсійне обслуговування та інших послуг, які включені туристичний продукт та носять розважальний характер.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Підвищення економічної ефективності управління якістю послуг підприємств сфери обслуговування туристів. Інфраструктура ринку. 2022. №66. URL:http://www.market-infr.od.ua/uk/66-2022