Звіт з наукової роботи за 2016 рік

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Авторське видання
Інструкція
Максимальне «вписання» спеціалізації господарств у природні ландшафти із застосуванням методів багатоцільового геоінформаційного моделювання є дієвим інструментом для оптимізації землекористування, а також для постійного коригування грошових оцінок земель у межах Державного земельного кадастру. Пошук і наукове обґрунтування таких поєднань галузей спеціалізації на рівні окремого господарства, які б були екологічно-толерантними і в той же час забезпечували максимальну продуктивність агробіоценозів формують новизну даного наукового дослідження. Вперше виконана виробнича типологія і сільськогосподарське районування Черкаської області.
Опис
Звіт з наукової роботи
Ключові слова
виробничий, тип, сільськогосподарський, район
Бібліографічний опис
ЗВІТ про науково-дослідну роботу за 2016 рік ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ) З МЕТОЮ РОЗРОБКИ ЕКОЛОГІЧНО ТОЛЕРАНТНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ Виконавець: професор Сонько С. П. Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри (протокол № 4, від 22.11.2016 р.) Умань – 2016