Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті стійкого розвитку України. Дисертація доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02.-економічна та соціальна географія

Немає доступних мініатюр
Дата
2005
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
Інструкція
Дисертація присвячена розробці суспільно-географічних основ концепції стійкого розвитку України. Як одна з головних причин загострення глобальної екологічної проблеми розглядається просторово-часова неузгодженість розвитку природи і суспільства. Розроблена нова інформаційно-просторово-часова парадигма географії, у руслі якої можлива коректна постановка і подальше вирішення глобальної екологічної проблеми. Її вирішення можливе в межах просторових соціоприродних систем, що розглядаються як об’єднання трьох взаємозалежних екосистем Людини - агроекосистем, урбоекосистем, інфраекосистем. Окреслюються головні риси сучасної географічної картини світу, в межах якої розроблені сценарії переходу до стійкого розвитку. Такий перехід пропонується здійснити за допомогою системи критеріїв-показників для відповідної типології країн світу. Пропонуються методологічні підходи до нового адміністративно-територіального устрою України, засновані на критеріях стійкого розвитку.
Опис
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за фахом 11.00.02 – «економічна та соціальна географія». Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. Одеса, 2005.
Ключові слова
просторовий, соціоприродний, система, глобальний, екологічний, парадигма
Бібліографічний опис
Дисертація доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02.-економічна та соціальна географія.- Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова.-Одеса,2005 р.-371 с.