Теоретичні підвалини концепції сталого розвитку: від Франсуа Кене до Миколи Руденка

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Концепція сталого розвитку (КСП) – майже остання надія екологів усього світу на гармонізацію відносин природи і суспільства – потребує сьогодні додаткового дослідження, передусім, через «кульгавість» деяких своїх теоретичних положень. Враховуючи, що стратегія сталого розвитку (прикладний, практично спрямований варіант КСП) має прояв як в державних програмах, так і в навчальних планах підготовки майбутніх екологів, напевне настав час її більш детального аналізу, а, можливо, і ревізії. Цією публікацією автор продовжує цикл робіт, присвячених теоретичному аналізу КСП. Зокрема, дана стаття присвячена антології розвитку фізіократичних ідей у світовій і вітчизняній науці. Чому це так важливо сьогодні? Передусім, через свідоме замилювання істинного значення природних ресурсів для розвитку світової економіки. Будь який свідомий еколог завжди доведе будь-кому, що саме споживання природних ресурсів людством є головною причиною загострення глобальної екологічної проблеми.
Опис
Тези Всеукраїнської конференції
Ключові слова
фізичний, екологія, сталий, розвиток
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С.С.3-11.