Голістичний підхід до якості обслуговування: інтеграція знань про товари у галузі ресторанного бізнесу

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-08-18
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Голістичний підхід до якості обслуговування є важливим аспектом в галузі ресторанного бізнесу. Інтеграція знань про товари може виявитись ефективним інструментом для поліпшення якості обслуговування. Дослі-джено фактори, які впливають на якість обслуговування в ресторанному бізнесі. Встановлено необхідність наявності спеціалізованих знань у персоналу ресторану про товари для надання якісного обслуговування. Встановлено взаємозв'язки між знаннями про товари і якістю обслуговування в ресторанному бізнесі. Компе-тентність персоналу у сфері товарознавства сприяє якісній підготовці та сервісу, що відповідають потребам клієнтів, та створює позитивний досвід відвідування ресторану. Висвітлюються переваги голістичного підходу до якості обслуговування в контексті інтеграції знань про товари, як напряму покращення ефективності про-цесів обслуговування, забезпечення високої якості продуктів та послуг, збільшення клієнтської задоволеності та залучення нових клієнтів.
Опис
Голістичний підхід до якості обслугову-вання, що базується на інтеграції знань про товари, сприяє покращенню ефективності про-цесів обслуговування, забезпечує більш точну відповідність потребам клієнтів, збільшує задоволення від обслуговування та сприяє побудові позитивного іміджу ресторану.Проте при впровадженні голістичного під-ходу до якості обслуговування через інте-грацію знань про товари можуть виникати певні виклики та перешкоди. До них належать обмежена доступність деяких знань про товари, необхідність постійного навчання та оновлення знань персоналу, а також вимоги до фінансових та технологічних ресурсів.Тож впровадження голістичного під-ходу до якості обслуговування та інтегра-ції знань про товари у ресторанному бізнесі може стати основою для покращення якості обслуговування, залучення та утримання клі-єнтів та забезпечення успіху ресторанного підприємства.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Голістичний підхід до якості обслуговування: інтеграція знань про товари у галузі ресторанного бізнесу. Економіка і суспільство. 51. 2023 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-38