Обліково-аналітичне управління витратами виробництва продукції

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Черкаси : ЧЕУ ім. Богдана Хмельницького
Інструкція
Обліково-аналітична система – комплекс взаємопов’язаних структурних елементів, що забезпечують накопичення первинної бухгалтерської інформації про факти господарської діяльності, її обробку та групування, формуючи вихідні інформаційні масиви для здійснення економічного аналізу, аудиту з метою прийняття правильних управлінських рішень.
Опис
Ключові слова
обліково-аналітична система, управління витратами, виробництво продукції, обліковов-аналітична інформація
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Обліково-аналітичне управління витратами виробництва продукції / Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: Зб. тез доповідей V Всекр. наук.-практ. заоч. конф. За заг. ред. В.Г. Уманської, Н.Г. Мехеди. – м. Черкаси, 13 квітня 2018 року. – Черкаси : ЧЕУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – С. 188-191.