Методологія та аналіз управління вільним часом рекреантів у секторі туризму

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-08
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Інструкція
Туризм як форма суспільного споживання специфічних благ, послуг та товарів потребує досконалої системи менеджменту. Обґрунтування методологічних основ організації споживання туристичного продукту пов’язане з оптимальним розподілом вільного часу туриста, який він виділяє на подорож чи рекреацію. Результатом реалізації туристичного продукту є ефективне споживання туристичних благ, що у свою чергу залежить від оптимального використання вільного часу туриста.
Опис
Визначення вільного часу потенційних рекреантів за допомогою моделювання дасть змогу більш ефективно працювати галузі туризму. Основоположним у методиці визначення вільного часу рекреанта є показник добового фонду суб’єкта, який включає в себе час на основну діяльність, пересування до місця основної діяльності і назад, задоволення природних потреб, вирішення побутових потреб, а також час на фізич - ний та інтелектуальний розвиток і відпочинок. Саме величина останнього показника і дозволяє виявити можливості залучення рекреанта у сферу туризму та виявити можливості оптимального його використання.
Ключові слова
туризм, рекреант, менеджмент, управлыння, моделювання
Бібліографічний опис
У статті досліджено стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку обсягу споживчих кредитів, виданих населенню України депозитними корпораціями за останні роки. Сформульовано основні вимоги та завдання до прикладної про - грами, яка повинна аналізувати кредитні програми комерційних банків для населення. Розроблено програмний продукт для під - бору оптимальної кредитної програми та банку надавача. Описано його інтерфейс та функціональні можливості.