Інвестиційні аспекти формування людського капіталу

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-01
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Інструкція
У статті досліджено умови та основні тенденції інвестування відтворення інтелектуального капіталу аграрних підприємств. Підкреслено зростаюче значення його примноження в аграрному виробництві, що повʼязано з визначальним впливом на темпи і рівень інноваційного розвитку галузі. Розглянуто особливості здійснення інвестицій в розрізі складових інтелектуального капіталу та зазначено причини, що перешкоджають активізації цього процесу. Підкреслено провідну роль держави у фінансуванні розвитку інтелектуального капіталу та обґрунтовано необхідність задіяння механізмів залучення приватного капіталу. Запропоновано основні напрями вирішення проблеми інвестиційного забезпечення досліджуваної сфери, що дозволить досягнути високих темпів економічного зростання аграрної галузі на інноваційній основі.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, аграрне виробництво, інвестування, інноваційний розвиток, людський капітал, структурний капітал
Бібліографічний опис
Галицький економічний вісник. –2014. – № 1. – С. 62-69.