Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/651
Title: Інвестиційні аспекти формування людського капіталу
Authors: Смолій, Людмила Василівна
Keywords: інтелектуальний капітал
аграрне виробництво
інвестування
інноваційний розвиток
людський капітал
структурний капітал
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Citation: Галицький економічний вісник. –2014. – № 1. – С. 62-69.
Abstract: У статті досліджено умови та основні тенденції інвестування відтворення інтелектуального капіталу аграрних підприємств. Підкреслено зростаюче значення його примноження в аграрному виробництві, що повʼязано з визначальним впливом на темпи і рівень інноваційного розвитку галузі. Розглянуто особливості здійснення інвестицій в розрізі складових інтелектуального капіталу та зазначено причини, що перешкоджають активізації цього процесу. Підкреслено провідну роль держави у фінансуванні розвитку інтелектуального капіталу та обґрунтовано необхідність задіяння механізмів залучення приватного капіталу. Запропоновано основні напрями вирішення проблеми інвестиційного забезпечення досліджуваної сфери, що дозволить досягнути високих темпів економічного зростання аграрної галузі на інноваційній основі.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/651
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Investycijni_aspekty_formuvannya_lyuds`kogo_kapitalu.pdfСтаття в науковому фаховому виданні377.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.