Стан сільської поселенської мережі в Україні та її вплив на зайнятість сільського населення

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Шатохін, Анатолій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2018
Інструкція
В статті проаналізовано зміни у сільській поселенській мережі України у ХХІ столітті, регіональні особливлості сільського розселення і його вплив на формування ринку праці та зайнятість сільського населення
Опис
Колективна монографія
Ключові слова
сільська поселенська мережа, зайнятість сільського населення
Бібліографічний опис
Шатохін А.М., Вуйченко М.А. Стан сільської поселенської мережі в Україні та її вплив на зайнятість сільського населення // Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2018. - С.13-22.