МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТУРОПЕРАТОРСЬКИХ ТА ТУРАГЕНТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-05-14
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Нещадим Людмила Миколаївана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ЛНТУ
Інструкція
В умовах постійно мінливого ринку якість туристичних послуг стала не лише невід’ємною складовою конкурентоспроможності туристичних підприємств, а й необхідною передумовою формування якісного туристичного продукту, що відповідає потребам сучасного туриста та туризму. На основі аналізу науково-теоретичних підходів дослідників до методів оцінки туристичних послуг сформовано їх узагальнену класифікацію, яка базується на деяких таких базових характеристиках для отримання інформації про якість послуги, джерелах інформації, про оцінку об'єкта, вибір показника тощо.
Опис
Дослідження способів і методів вимірювання якості послуг, які надають туроператорські та турагентські компінії підтверджують, що вони дуже різноманітні. Кожна з них має певну цінність для туристичного бізнесу у вигляді певної інформації, яка покращує рівень обслуговування. Це означає створення та розвиток інформаційної системи прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості послуг, що надаються на туристичному ринку.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Методи оцінки якості туристичних послуг туроператорських та турагентських підприємств. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С.185-187.