Тенденції розвитку ринку садівницької продукції України в умовах глобалізації

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11
Автори
Бурляй, Аліна Павлівна
Бурляй, Олександр Леонідович
Карпенко, Віктор Петрович
Мостовяк, Микола Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Економічний часопис-ХХІ
Інструкція
Садівництво є традиційною галуззю України. Проте, сучасний рівень виробництва плодів і ягід в Україні дуже низький у порівнянні із країнами розвинутого садівництва, що пов’язано з цілою низкою причин об’єктивного та суб’єктивного характеру. Не зважаючи на це, дана галузь в Україні має значний потенціал для забезпечення внутрішніх потреб та для виробництва плодоовочевої продукції на експорт. Він полягає у територіальному розташуванні України із коротким транспортним плечем для постачання свіжих плодів і ягід на європейський ринок; сприятливих природно- кліматичних умовах для виробництва переважної більшості видів плодів і ягід; низькій вартості робочої сили та малій ймовірності зростання заробітної платні в короткотерміновій та довготерміновій перспективі; потенціалі для збільшення поставок на європейські експортні ринки після набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС; виробництві органічної продукції садівництва, розвиток якого швидкими темпами відбувається на території України.
Опис
Ключові слова
продукція садівництва; ринок; експорт; імпорт; конкурентоспроможність
Бібліографічний опис
Визначено тенденції та перспективи розвитку ринку садівницької продукції в Україні