Напрями інноваційного розвитку сільського господарства в контексті кліматичних змін.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Скудларскі, Я.
Бурляй, Аліна Павлівна
Мудрак, Руслан Петрович
Смертенюк, Ігор Ігоревич
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТДВ "Інститут обліку і фінансів" (Київ, Україна)
Інструкція
Сучасний стан розвитку сільського господарства характеризується проявом негативних тенденцій, що пов’язано із переважанням екстенсивних систем виробництва та зниженням інвестицій в сільськогосподарські дослідження, тоді як вплив на навколишнє середовище та природні ресурси постійно зростає. Крім цього, одним із найбільших викликів ХХІ століття стає зміна клімату, що чинить несприятливий вплив на соціально-економічні та природні системи і вимагає розробки напрямів адаптації галузі до кліматичних змін. Метою даного дослідження є обґрунтування основних напрямів інноваційного розвитку сільського господарства в контексті кліматичних змін. Дослідження виконано на основі системного підходу з використанням широкого спектру загальнонаукових та спеціальних методів. Встановлено, що зміни клімату безпосередньо впливають на сільське гогосподарство країни, яке сильно залежить від погодних і кліматичних умов. Основним інструментом адаптації галузі до кліматичних змін має бути впровадження інновацій, результатом чого стане його інноваційний розвиток. Систематизовано основні напрями інноваційного розвитку сільського господарства в контексті кліматичних змін: біологічні (нові сорти, гібриди сільськогосподарських культур, нові типи, породи сільськогосподарських тварин), техніко-технологічні (новітні технології в рослинництві та тваринництві), хімічні (добрива, засоби захисту рослин, регулятори і стимулятори росту), організаційно-економічні (організація підприємства, менеджмент, маркетинг), соціальні (соціальний розвиток людини), напрями розвитку альтернативної енергетики (виробництво енергії з відновлюваних джерел) та діджиталізації (цифрова трансформація виробничих процесів).
Опис
Ключові слова
інновації, інноваційний розвиток, сільське господарство, кліматичні зміни, інноваційні системи землеробства, біоенергетика, діджиталізація.
Бібліографічний опис
Скудларскі Я., Бурляй А.П., Мудрак Р.П., Смертенюк І.І. Напрями інноваційного розвитку сільського господарства в контексті кліматичних змін. Облік і фінанси, 2021, №2(92). С. 136-146. (1,3 д.а.)