Забур’яненість посівів пшениці полби звичайної за використання гербіциду Пріма Форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Павлишин, Святослав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Подільський вісник
Інструкція
Представлено результати досліджень із вивчення ефективності дії гербіциду Пріма Форте 195 (0,5; 0,6 і 0,7 л/га) за різних способів використання (обприскування вегетуючих рослин, передпосівна обробка насіння) регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita (1,0 л/га; 1,0 л/т) на формування забур’яненості посівів пшениці полби звичайної. Об’єктами дослідження слугували рослини пшениці полби звичайної (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.) сорту Голіковська (оригінатор — Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва), гербіцид Пріма Форте 195, с.е. (діючі речовини — флорасулам 5 г/л, амінопіралід 10 г/л, 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 180 г/л), регулятор росту рослин Вуксал БІО Vita (діюча речовина — витяжка з морських водоростей Ascophyllum nodosum, азот (N) – 52 г/л, марганець (Mn) – г/л, сірка (S) – 29 г/л, залізо (Fe) – 6,4 г/л, цинк (Zn) – 6,4 г/л) Технічна ефективність проти дводольних видів бур’янів становила в середньому, залежно від норми гербіциду і способу застосування РРР, на 30 добу обліку у межах 82–94 % — знищення за кількістю і 90–97 % — за масою, що дає всі підстави констатувати про високу ефективність дії гербіциду Пріма Форте 195 (0,5–0,7 л/га) на переважну більшість дводольних видів бур’янів у посівах пшениці полби звичайної.
Опис
The article presents the results of the experiment on the efficiency of different rates of herbicide Prima Forte 195 (0.5; 0.6 and 0.7 l/ha) under different application methods of plant growth regulator of a natural origin Wuxal BIO Vita (1.0 l/ha, 1.0 l/t) (spraying of vegetative plants, pre-sowing seed treatment) on weed infestation of emmer wheat. The objects of the research were emmer wheat plants (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.) of the cultivar Holikovska (originator – the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuryev, Ukraine), herbicide Prima Forte 195, с.е. (Syngenta) (active substances: florasulam 5 g/l, aminopyralid 10 g/1, 2- ethylhexyl alcohol 2.4-D 180 g/l), and plant growth regulator Wuxal BIO Vita (Unifer) (active substance – extract from seaweed Ascophyllum nodosum, nitrogen (N) – 52 g/l, manganese (Mn) – 38 g/l, sulphur (S) – 29 g/l, iron (Fe) – 6.4 g/l, zinc (Zn) – 6.4 g/l). Experiments were performed in the conditions of the crop rotation of the Department of Biology on the experimental field of Uman National University of Horticulture during 2017–2018 according to the scheme: without the use of preparations (control I), without the use of preparations + manual weeding during the growing season (control II), Prima Forte 195 at the rates of 0.5; 0.6 and 0.7 l / ha applied separately and together with Wuxal BIO Vita at the rate of 1.0 l/ha, applied separately and at the background of pre-sowing seed treatment with Wuxal BIO Vita 1.0 l/t. It was found that the herbicide Prima Forte 195 had the highest efficiency when it was applied at the rates of 0.5; 0.6 and 0.7 l/ha in combination with the plant growth regulator (PGR) Wuxal BIO Vita at the rate of 1.0 l/ha at the background of pre-sowing seed treatment with the same PGR at the rate of 1.0 l/t. Thus, the technical effectiveness against dicotyledonous weeds was on average within 86-88 % depending on the rate of the herbicide and the method of using PGR. Therefore, there is every reason to state that the herbicide Prima Forte 195 (0.5-0.7 l/ha) is effective in destroying the vast majority of dicotyledonous weeds in emmer wheat.
Ключові слова
забур’яненість; гербіцид; регулятор росту рослин; пшениця полба звичайна, weed infestation; herbicide; plant growth regulator; emmer wheat; Triticum dicoccum
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Павлишин С. В. Забур’яненість посівів пшениці полби звичайної за використання гербіциду Пріма Форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2018. № 2 (29). C.25–32.