Урожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Господаренко Г. М., Любич В. В., Рябовол Я. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
Інструкція
Мета. Вивчити питання формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту. Методи. Лабораторні, математично-статистичні, фізико-хімічні. Результати. Урожайність зерна пшениці м’якої озимої істотно змінювалась залежно від сорту. У середньому за два роки досліджень найбільшу врожайність формували сорти Колоніа, РЖТ Реформ, Квебек, Тобак, Мескаль та Еміль – 8,12–8,47 т/га. У сортів Бонанза та Ріверо цей показник був на рівні 7,48–7,53 т/га. Слід відзначити, що індекс стабільності був високим за вирощування всіх сортів, оскільки становив 0,92–0,98. За сприятливих умов 2020 р. врожайність зерна була в межах 7,62–8,80 т/га, а в менш сприятливих – 7,34–8,26 т/га залежно від сорту. У середньому за два роки досліджень вміст білка понад 13,0 % формували сорти Еміль, Бонанза, РЖТ Реформ і Квебек, а в решти сортів він був 12,4–12,9 %. Досліджені сорти пшениці м’якої мали високу стабільність вмісту білка (0,98–0,99). Зерно пшениці м’якої озимої мало середній вміст клейковини – 27,7–29,7 % залежно від сорту з високою стабільністю. Найвищий її вміст отримано за вирощування сортів Еміль, Квебек і РЖТ Реформ – 29,5–29,7 %. Вміст клейковини прямо пропорційно залежав від вмісту білка в зерні. Між цими показниками встановлено прямий дуже високий кореляційний зв’язок (r = 0,91±0,001). За індексом седиментації методом Зелені сила борошна була високою лише в сорту Квебек, а в решти сортів середньою. Зерно сортів Квебек і РЖТ Реформ відповідає цінній пшениці, Ріверо та Бонанза має добрий філер, а решта сортів – задовільний. Зерно сортів Квебек, Мескаль, Ріверо та Колоніа середньотвердозерне, оскільки його твердість 54,1–59,1 од. п. Зерно решти сортів м’якозерне – 48,3–51,1 од. п. Найбільшу натуру мало зерно сортів РЖТ Реформ, Ріверо, Еміль і Тобак – 794–812 г/л. Цей показник у решти сортів був на рівні 760–785 г/л. Сила борошна прямо пропорційна вмісту білка. Між цими показниками встановлено прямий високий кореляційний зв’язок (r = 0,87±0,002). Між вмістом білка та індексом седиментації методом Зелені – прямий високий (r = 0,79±0,001). Проте з твердістю зерна він був зворотний слабкий, а з натурою зерна – прямий помірний (r = 0,35±0,003). Висновки. Урожайність сортів пшениці м’якої озимої, що вивчалися в досліді, становить 7,48–8,47 т/га, вміст білка змінюється від 12,4 до 13,8 %. Вміст білка в зерні має високий кореляційний зв’язок з його основними хлібопекарськими властивостями. Сорти РЖТ Реформ і Квебек рекомендуються для стабільного виробництва зерна з добрими хлібопекарськими властивостями в умовах Правобережного Лісостепу.
Опис
Ключові слова
пшениця м’яка, зерно, якість, урожайність, хлібопекарські властивості, стабільність
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М., Любич В. В., Рябовол Я. С. Урожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2021. Вип. 29. С. 129–139.