PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Karpenko, Viktor
Poltoretskyi, Sergij
Mostowiak, Iwan
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Kraków
Інструкція
Najwyższe plony ziarna prosa siewnego ‘Połtawskie Złociste’ (37,8-45,8 dt hа-1) uzyskiwano przy zastosowaniu siewu rzędowego i pełnego nawożenia mineralnego (N60P60K60). W latach suchych i gorących lepszym sposobem siewu był siew szerokorzędowy z zastosowaniem pełnego nawożenia mineralnego. Najwyższy wskaźnik jakości materiału siewnego uzyskano przy siewie rzędowym i nawożeniu azotowo-fosforowym, a przy uprawie w szerokich rzędach przy zastosowaniu pełnego mineralnego. Niezależnie od zastosowanego sposobu siewu najwyższe plony uzyskiwano przy zastosowaniu nawozów fosforowych, azotowo-fosforowych, fosforowo-potasowych i pełnego nawożenia mineralnego N, P, K.
Опис
Ключові слова
JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA, SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO
Бібліографічний опис
PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO / Sergij Poltoretskyi, Iwan Mostowiak, Viktor Karpenko //Materialy Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Naukowej: Ziemia - Roślina – Człowiek, Kraków, 11-12 września 2013 r./ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. – K.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013. – S. 161.