Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2745
Title: PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO
Authors: Karpenko, Viktor
Poltoretskyi, Sergij
Mostowiak, Iwan
Keywords: JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA
SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO
Issue Date: 2013
Publisher: Kraków
Citation: PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO / Sergij Poltoretskyi, Iwan Mostowiak, Viktor Karpenko //Materialy Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Naukowej: Ziemia - Roślina – Człowiek, Kraków, 11-12 września 2013 r./ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. – K.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013. – S. 161.
Abstract: Najwyższe plony ziarna prosa siewnego ‘Połtawskie Złociste’ (37,8-45,8 dt hа-1) uzyskiwano przy zastosowaniu siewu rzędowego i pełnego nawożenia mineralnego (N60P60K60). W latach suchych i gorących lepszym sposobem siewu był siew szerokorzędowy z zastosowaniem pełnego nawożenia mineralnego. Najwyższy wskaźnik jakości materiału siewnego uzyskano przy siewie rzędowym i nawożeniu azotowo-fosforowym, a przy uprawie w szerokich rzędach przy zastosowaniu pełnego mineralnego. Niezależnie od zastosowanego sposobu siewu najwyższe plony uzyskiwano przy zastosowaniu nawozów fosforowych, azotowo-fosforowych, fosforowo-potasowych i pełnego nawożenia mineralnego N, P, K.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2745
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zeszyt.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.