УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Прокопчук Олена Тодорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М. М.»
Інструкція
Стаття присвячена розгляду питань реклами в системі управління страховою діяльністю, з акцентуванням уваги на теоретичних засадах управління рекламною діяльністю в страховому бізнесі. З’ясовано сутність реклами у категоріальному розрізі та узагальнено наукові підходи щодо формування дефініції означеної категорії. Розглянуто модель управління рекламною діяльністю у страхових організаціях. З’ясовано специфічні ознаки реклами в страхуванні та відображено послідовність впровадження страхової реклами. Визначено, що ефективність управління рекламною діяльністю у страховому бізнесі суттєво залежить від інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, що необхідно формувати на основі системно підходу з використанням інформаційних систем і технологій.
Опис
The development of insurance relations in Ukraine at the present stage is characterized as the development of technology and increased competition in the financial services market, requiring insurers to find modern, low-cost and efficient channels of insurance products. Therefore, the main principles in the management of the insurance organization are the principles of marketing, research of the insurance market and influence on it in order to obtain the maximum profit of the insurer. The successful operation of any insurance organization depends on its effective management through a marketing system.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Прокопчук О. Т. Управління рекламною діяльністю страхової організації. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. С. 121-131. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-121-131.