ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОМІДОРА ЗА ПІСЛЯДІЇ АБСОРБЕНТІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-06
Автори
Яценко В.В.
Воробйова Н.В.
Кравченко В.С.
Вишневська Л.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Сумського національного аграрного університету
Інструкція
Дослідження проводили у 2020–2021 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України. Представлено резуль- тати щодо вивчення ефективності дії абсорбентів у формах гелю та гранул на продуктивність рослин помідора при внесенні під попередник – васильки справжні. Схема досліду включала гібриди помідора Бобкат F1 та Усмань F1 , які вирощували за загальноприйнятою технологією та абсорбенти ТМ «MaxiMarin» у вигляді гранул та гелю. Використання абсорбуючих матеріалів прияло збільшенню кількості китиць на одній рослині на 1 шт, або 20%, проте невиповнених китиць, на яких формувалось по 2–3 плоди замість 4–5 шт; сприяло збільшенню кількості квіток 25,0–47,1% залежно від гібриду і абсорбенту; кількість плодів на одній рослині зростала на 21,4 і 18,8% у гібридів Бобкат та Усмань за використання абсорбенту у формі гранул. Застосування абсорбентів сприяло збільшенню маси плоду на 2,3–4,5% відносно контролю. Гібрид Бобкат реагував більш відчутно, збільшення маси плоду за використання гранул складало 5,0%, гелю – 2,2%. У гібриду Усмань маса плоду зростала на 4,5 і 2,6% відповідно до варіанту. Урожайність томатів за використання абсорбуючих матеріалів у формі гранул збіль- шувалася на 27,1 і 24,0% відповідно до гібриду Бобкат і Усмань; у формі гелю – на 16,9 і 15,4%. Продуктивність помідора підвищується із застосуванням суперабсорбуючих полімерів. Аналізуючи показники біохімічного складу можна констатувати, що абсорбуючі матеріали неістотно знижують якість продукції. Так, вміст сухої речо- вини у плодах зменшувався на 7,3–13,1% залежно від гібриду і форми абсорбенту; вміст аскорбінової кислоти з на 5,3–16,8%; протеїну на 6,4–12,8%. Результати досліджень вказують на покращення продукційних процесів сільськогосподарського агроценозу, що в подальшому сприяє підвищенню врожайності помідора. Даний елемент технології можна рекомендувати сільськогосподарським виробникам, які вирощують овочі в районах з нестабіль- ною або недостатньою кількістю опадів, що сприятиме істотному збільшенню врожайності та умовному виходу з одиниці площі, але неістотному зниженню якісних показників плодів помідора.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яценко, В. В., Воробйова, Н. В., Кравченко, В. С., & Вишневська, Л. В. (2022). Формування продуктивності помідора за післядії абсорбентів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія, 47(1), 144-150. https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.20