Кафедра рослинництва

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 208
 • Матеріал
  Сортові особливості формування продуктивності бобів овочевих за використання біоінокулянтів і мікоризоутворювача
  (Таврійський науковий вісник, 2022) Яценко В.В. ; Воробйова Н.В.
  У статті наведено результати досліджень впливу біоінокулянтів та мікоризоутворюючого препарату на формування продуктивності бобів овочевих в умовах Правобережного Лісостепу України. В досліді впродовж 2020–2021 рр. вивчали два сорти бобів овочевих (Вндзорські й Екстра Грано Віолетто), які вирощували з окремим і сумісним використанням біоінокулянтів (Андеріз 2л/т і Ризоактив бобові 2 л/т) та мікоризоутворюючого препарату (Мікофренд 1,5 л/т). Урожайність зелених бобів у сорту Віндзорські була в межах 23,4–25,4 т/га. Найбільший приріст було відмічено у варіантах із застосуванням інокулянтів з Мікофрендом
 • Матеріал
  The effect of superabsorbent and different rates of the local fertilizer on garlic productivity in the forest-steppe of Ukraine
  (Agraarteadus, 2022) Яценко В.В. ; Полторецький С.П. ; Мостов'як І.І. ; Воробйова Н.В. ; Кравченко В.С. ; Лазарєв О.В.
  This study aimed to determine the effect of different rates of topical fertilizers on the background of superabsorbent polymers (absorbents; SAP) on plant growth, pigments content in leaves and activity of antioxidant enzymes in leaves and soil, yield and nutritional value of products. For this purpose, an absorbent at the rate of 15 kg ha–1 and fertilizers were applied, spread on the soil surface 100% (control), and locally in the furrows when planting at the rate of 25, 50, 75, and 100% of the recommended rate were applied. The results showed that the use of superabsorbent polymers (SAP) and the local application of fertilizers with increasing their rate, a significant increase in chlorophyll b and the number of chlorophylls. However, the use of SAP reduced the activity of antioxidant enzymes in the leaf (superoxide dismutase by 9.5–23.2%; glutathione S-transferase by 7.4–13.4%; peroxidase by 8.4–19.0%). The bulb’s weight with the absorbent increased by 31.2–45.4% compared to similar options without the introduction of absorbent. The local fertilizer without absorbent increased garlic yield by 3.5–13.9% relative to control. With the introduction of the absorbent, the local application of fertilizers contributed to the increase of yield by 4.2–25.4%. The application of fertilizers at the rate of 50 and 75% separately and together with the absorbent contributed to the improvement of nutritional value (dry matter, ash, proteins and carbohydrates, fat and caloric content of products). In conclusion, the combination of SAP with local fertilization in crop production technology can be used in today's dynamic climate conditions, due to their beneficial effects on plant productivity and savings and efficient use of water and fertilizers. Further research consists of a more detailed study of the rate of application of absorbents, the duration of their effective action, and the rate and ratio of nutrients
 • Матеріал
  ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОМІДОРА ЗА ПІСЛЯДІЇ АБСОРБЕНТІВ
  (Вісник Сумського національного аграрного університету, 2022-06) Яценко В.В. ; Воробйова Н.В. ; Кравченко В.С. ; Вишневська Л.В.
  Дослідження проводили у 2020–2021 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України. Представлено резуль- тати щодо вивчення ефективності дії абсорбентів у формах гелю та гранул на продуктивність рослин помідора при внесенні під попередник – васильки справжні. Схема досліду включала гібриди помідора Бобкат F1 та Усмань F1 , які вирощували за загальноприйнятою технологією та абсорбенти ТМ «MaxiMarin» у вигляді гранул та гелю. Використання абсорбуючих матеріалів прияло збільшенню кількості китиць на одній рослині на 1 шт, або 20%, проте невиповнених китиць, на яких формувалось по 2–3 плоди замість 4–5 шт; сприяло збільшенню кількості квіток 25,0–47,1% залежно від гібриду і абсорбенту; кількість плодів на одній рослині зростала на 21,4 і 18,8% у гібридів Бобкат та Усмань за використання абсорбенту у формі гранул. Застосування абсорбентів сприяло збільшенню маси плоду на 2,3–4,5% відносно контролю. Гібрид Бобкат реагував більш відчутно, збільшення маси плоду за використання гранул складало 5,0%, гелю – 2,2%. У гібриду Усмань маса плоду зростала на 4,5 і 2,6% відповідно до варіанту. Урожайність томатів за використання абсорбуючих матеріалів у формі гранул збіль- шувалася на 27,1 і 24,0% відповідно до гібриду Бобкат і Усмань; у формі гелю – на 16,9 і 15,4%. Продуктивність помідора підвищується із застосуванням суперабсорбуючих полімерів. Аналізуючи показники біохімічного складу можна констатувати, що абсорбуючі матеріали неістотно знижують якість продукції. Так, вміст сухої речо- вини у плодах зменшувався на 7,3–13,1% залежно від гібриду і форми абсорбенту; вміст аскорбінової кислоти з на 5,3–16,8%; протеїну на 6,4–12,8%. Результати досліджень вказують на покращення продукційних процесів сільськогосподарського агроценозу, що в подальшому сприяє підвищенню врожайності помідора. Даний елемент технології можна рекомендувати сільськогосподарським виробникам, які вирощують овочі в районах з нестабіль- ною або недостатньою кількістю опадів, що сприятиме істотному збільшенню врожайності та умовному виходу з одиниці площі, але неістотному зниженню якісних показників плодів помідора.
 • Матеріал
  Формування продуктивності сої овочевої за використання біоінокулянтів та мікоризоутворюючого препарату
  (Таврійський науковий вісник, 2022) Яценко В.В.
  статті наведено результати досліджень щодо вивчення впливу біоінокулянтів та мікоризоутворюючого препарату на формування продуктивності сої овочевої в умо- вах Правобережного Лісостепу України. В досліді впродовж 2020–2021 рр. вивчали два сорти сої овочевої (Романтика і Sac (UD 0202500), які вирощували з окремим і сумісним використанням біоінокулянтів (Андеріз 2л/т і Різолайн 2 л/т) та мікоризоутворюючого препарату (Мікофренд 1,5 л/т). Застосування біоінокулянту Андеріз сприяло збільшенню маси бобів на рослині на 8,9% або 8,0 г у сорту Романтика та 8,6% або 13,4 г у сорту Sac. Використання біоінокулянту Різолайн було більш ефективним. Маса бобів на рос- лині у технічній стиглості зростала на 9,6% або 8,6 г у сорту Романтика і 11,7% або 18,4 г у сорту Sac. Застосування комбінацій інокулянтів та мікоризи мало найбільший ефект. Так, суміш Андерзі + Мікофренд сприяло збільшенню даного показника на 16,2 і 16,9% у сорту Романтика та Sac. Урожайність насіння коливалася помітно (CV = 17%), залежно від варіанту – 2200–3348 кг/га. Найбільшу врожайність формували посіви сої овочевої за використання суміші Різолайн + Мікофренд – 2330 і 3348 кг/га у сортів Роман- тика та Sac. Суміш Андеріз + Мікофренд також була ефективною. Урожайність насіння сорту Романтика збільшилася на 5,4% або 118 кг/га, сорту Sac – 6,4% або 197 кг/га. Резуль- тати дослідження показали, що інокулянт Різолайн був більш ефективним, а синергізм інокулянтів з Мікоризними грибами істотно краще впливав на продуктивність посівів сої овочевої.
 • Матеріал
  Сортові особливості формування нодуляційного апарату бобових культур за використання інокулянтів і мікоризоутворювального препарату
  (Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2022) Яценко В.В.
  У статті наведено результати досліджень формування бобово-ризобіального симбіозу квасолі спаржевої, бобів овочевих і сої овочевої за використання біоінокулянтів та мікоризи.У ході вивчення впливу композицій препаратів на формування нодуляційного апарату бобових культур, підібрано більш ефективні симбіотичні поєднання для покращення функціонування нодуляційного апарату рослин, а саме: для бобів овочевих та квасолі спаржевої кращою виявилася композиція препаратів Андеріз 2 л/т + Мікофренд 1,5 л/т та окреме застосування інокулянту Андеріз; для сої овочевої – композиція перпаратів Різолайн 2 л/т + Мікофренд 1,5 л/т та окреме застосування інокулянту Різолайн.