МАКСИМ КОВАЛЕВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУМСЬКІЙ ГРОМАДІ, І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906 р).

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Валентин Доморослий
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Часопис української історії. Вип. 45. Київ
Інструкція
У статті розглядаються питання пов’язані з діяльністю Максима Ковалевського як депутата І Державної Думи Російської імперії 1906 р. Висвітлюється його діяльність у першому Російському парламенті та в українській думській громаді за умов Російського самодержавства. Мета даної статті полягає в проведенні аналізу діяльності Максима Ковалевського як депутата І Державної Думи, та члена української думської громади. Об’єктом дослідження є постать Максима Ковалевського. Предметом дослідження є його думська діяльність. Джерельною базою дослідження є документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву Російської Федерації у Москві, Російського державного історичного архіву у Санкт-Петербурзі та збірники документів «Материалы по учреждению Государственной Думы», Думский сборник. І Государственная дума первого созыва (27 апреля—8 июля 1906 г.), «Законодательные акты переходного времени 1904-1906 гг.», «М.М. Ковалевский ученый, государственный и общественный деятель и гражданин»).Історіографія дослідження представлена працями І. Б. Усенко, Н. Ніколаєнко, О. Красівський, А. Безсмертний-Анзімов. В процесі підготовки статті були використані такі методи дослідження: аналізу та синтезу, джерельної та історіографічної інформації, історико-порівняльний та проблемно-хронологічний. З їх допомогою вдалося всебічно розглянути дану проблему та вирішити поставлені завдання. За результатами дослідження отримані наступні висновки: діяльність професора Максима Ковалевського складалася із законотворчої діяльності у І Державній Думі та українській думській громаді, зустрічей із виборцями та спроб самотужки вплинути на вирішення нагальних суспільних проблем. Зокрема, Максим Ковалевський займався розробкою статусу Думи та Державної Ради, прав і обов’язків депутата, вивченням суспільних настроїв щодо питання автономії України, скасування смертної кари, нормування права на страйк сільськогосподарських робітників, публікацїєю статей у журналі «Украинский вестник».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Доморослий В.І. Максим Ковалевський та його діяльність в українській думській громаді першої Державної Думи Російської імперії (1906 р.). Часопис української історії. Вип. 45. Київ 2022. С. 61-71.