АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: ХНАУ, 2017
Інструкція
Взаєморозрахунки з контрагентами відіграють важливу роль в діяльності підприємства, тому завжди повинні обліковуватися безпомилково і в чітко встановлені терміни. Одним із дієвих шляхів зміцнення фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності є контроль за фактичним станом їх розрахунків, динамікою дебіторської та кредиторської заборгованості, виявлення фактів навмисного спотворення облікових даних суб’єктами господарських зв’язків. Важливого значення набувають питання законності обмінних операцій, їх доцільності, документальної обґрунтованості та правильності відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Опис
Ключові слова
кредитори, дебітори, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, погашення заборгованості, безнадійна заборгованість, прострочена заборгованість, штрафні санкції
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Актуальні проблеми організації обліку розрахунків з контрагентами та їх вирішення // Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листопада 2017 р. / Харк. нац. аграр. ун.-т. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 60-63