Ефективність податкової системи та напрями її вдосконалення

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Ринкові умови господарювання та поглиблення євроінтеграційних процесів суттєво вплинули на функціонування національної економіки та чинної податкової системи України. Основним джерелом доходів держави є податки, які формують бюджети всіх рівнів. В той же час, проведені багаточисельні реформи податкової системи є малоефективними, внаслідок недосконалостічинного податкового законодавства та неефективних механізмів адміністрування податків і зборів. Ситуація щодо ефективності вітчизняної податкової системи супроводжується загостренням ризиків, зниженням інвестиційної привабливості та посиленням тенденцій до міграції робочої сили, що негативно впливає на результати діяльності суб’єктів господарювання всіх організаційно–правових форм національної економіки.
Опис
Ключові слова
податкова система, податкові пільги, податкові надходження, тіньова економіка
Бібліографічний опис
Бечко П.К., Бечко В.П. Ефективність податкової системи та напрями її вдосконалення // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2020. – Вип. 97. – Ч.2.: Економічні науки. (С. 287-298 (0,75 д.а.)