Перспективи подальшого використання непрямої податкової підтримки агробізнесу в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-04
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава: Наукові праці Полтавської державної аграрної академії
Інструкція
В статті проаналізовано сучасний порядок непрямої податкової підтримки організованих аграрних формувань та досліджено перспективи її подальшого використання в Україні. Результати дослідження продемонстрували, що найоптимальнішим для сільськогосподарських товаровиробників є повернення до порядку нарахування і використання податку на додану вартість в агросфері, що передбачав застосування двох спеціальних рахунків для акумуляції сум ПДВ окремо по галузях рослинництва і тваринництва а також здійснення належного контролю їх цільового використання. Авторами обґрунтовано необхідність переведення крупних організованих агроформувань з площею угідь понад 10 тис. га та річною виручкою понад 50 млн. грн на загальну систему непрямого оподаткування, тобто позбавлення їх права на непряму податкову підтримку. Крім того, результати дослідження продемонстрували, що в Україні необхідно залишити чинний порядок відшкодування ПДВ з бюджету експортерам сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Опис
Modern procedure of indirect tax support of organized agrarian entities and prospects of its use in Ukraine are analyzed in the article. The results of the research showed that the return to the order of calculation and use of value added tax in the agricultural sphere, which involved the use of two special accounts for the accumulation of VAT separately on crop and livestock sectors as well as proper monitoring of their intended use are the most appropriate for agricultural producers. The authors approve the necessity of transferring of large agricultural enterprises with the area of over 10 thousand hectares and the annual revenue of over 50 million UAH to the overall system of indirect taxation, depriving them of the right of indirect tax support. Besides, the results of the research showed that Ukraine needs the current reimbursement of VAT from budget to exporters of agricultural products and processed products.
Ключові слова
підтримка, податкова підтримка, ПДВ, нарахування ПДВ, акумуляція, акумуляція сум ПДВ, непряме оподаткування, непряма податкова підтримка
Бібліографічний опис
Бечко В.П.Перспективи подальшого використання непрямої податкової підтримки агробізнесу в Україні./ В.П. Бечко, П.М. Боровик / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, серія «Економічні науки» – Полтава : ПДАА. – 2014. – Вип. 1 (8). – Т. 2. – С. 107-112.