Сільський туризм як вид альтернативної зайнятості населення

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-03
Автори
Нагернюк, Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»
Інструкція
В умовах загального скорочення зайнятості в аграрному секторі доцільною є переорієнтація, диверсифікація видів діяльності тут як за рахунок виробництва певних товарів, так і продукування суспільних благ і послуг. Альтернативні форми зайнятості надають додаткові можливості для повнішого та результативнішого використання трудових ресурсів домогосподарств, підвищення їх доходів. Йдеться про несільськогосподарську зайнятість.
Опис
Як свідчить світова практика одним з досить поширених видів несільськогосподарської зайнятості став сільський туризм, який містить цілий комплекс послуг – від здавання житла в оренду, надання повного чи часткового пансіону до розважальних послуг (катання на конях, баня, мисливство, демонстрування етнічних традицій тощо).
Ключові слова
сільський туризм, зайнятість населення, агротуризм
Бібліографічний опис
Нагернюк Д.В. Сільський туризм як вид альтернативної зайнятості населення / Д.В. Нагернюк // Матеріали ІІІ Всеукр. наук. прак. конф. [Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти], (Умань, 25 бер. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 100 – 102.