Особливості внутрішньої форми фразеологізмів з ключовими лексемами англ. fire, нім. Feuer та укр. вогонь

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Бечко, Яна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Інструкція
У статті аналізуються особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включають полісемантичні лексеми англ. fire, нім. Feuer та укр. вогонь, а також розглядаються такі аспекти внутрішньої форми як прозорість, образність, метафоричний та метонімічний характер. Автор також з’ясовує як внутрішня форма таких фразеологізмів співвідноситься з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними вторинними значеннями ключових лексем. The author analyses the peculiarities of the inner form of idioms with nouns Eng. fire, Germ. Feuer, Ukr. вогонь and considers such features of inner form as transparency, universality, and metaphoric/metonymic nature. The ways the inner form of such phraseological units correlate with the phraseological secondary meanings of the key lexical units are found out.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
фразема, внутрішня форма, ключове слово, смисловий розвиток, структура, семантема, багатозначність, set phrase, inner form, key lexical component, sense development, structure, semanteme, polysemy
Бібліографічний опис
Бечко Я.В. Особливості внутрішньої форми фразеологізмів з ключовими лексемами англ. fire, нім. Feuer та укр. вогонь / Я.В. Бечко // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – C. 45-48