Кафедра геодезії, картографії та кадастру

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 111
 • Матеріал
  Properties of true errors
  (Nika Publishing, Manchester, Great Britain. 2023., 2023-12-15) Gladilin V. M. ; Udovenko I.O.
  True errors were be found when we know the true value of the measured quantity. In geodetic measurements and in any other measurements, the true value of the measured quantity is unknown, therefore the most probable value of this quantity is taken, the sum of probable errors must be zero, the sum of true errors must be zero, therefore it is necessary to investigate the probable and true errors in an algebraic circle .
 • Матеріал
  Особливості правового забезпечення екологічної політики в умовах війни
  (Київ, 2022, 2022-11) Земко А.М. ; Головня Ю.І. ; Удовенко І.О.
 • Матеріал
  Дисперсії геодезичних вимірів
  (Умань, 2023, 2023-11-16) Олійник С. В. ; Бурсак Ю. М. ; Деркач Л. В. ; Гладілін В. М. ; Удовенко І.О.
  Відомо, що генеральні сукупності вимірів оцінюються не вибірковими дисперсіями, дослідженням яких займається теорія ймовірностей, а дисперсіями σ^2. Новий підхід до оцінки точності започатковано в рекомендації ІНС 1 Міжнародного комітету мір та ваг, яка рекомендує складові невизначеностей категорії А оцінювати вибірковими дисперсіями s_i^2 або відхиленнями si [1]. Необхідно вирішити проблему оцінки точності геодезичних вимірювань при наявності генеральної сукупності вимірів.
 • Матеріал
  Lack of breach of academic integrity: good or bad?
  (Умань, 2023, 2023-04-26) Удовенко І.О. ; Недигало А.
  Academic integrity as the observance of fundamental values in education and science, in particular: honesty, trust, respect, justice, responsibility and courage. It is the value aspects that are important for the formation of a culture of academic integrity. An important call for the serious development of a student-centered approach to the educational process is orientation to world experience, not only to internal requirements.
 • Матеріал
  Властивості істинних похибок
  (Умань, 2023., 2023-11-16) Залізняк І.О. ; Гладілін В.М. ; Удовенко І.О.
  Істинні похибки можливо знайти коли ми знаємо істинне значення вимірюваної величини. В геодезичних вимірах та і в будь – яких інших вимірюваннях істинне значення вимірюваної величини невідоме, тому приймається якесь найбільш ймовірне значення цієї величини, сума ймовірних похибок повинна дорівнювати нулю, сума істинних похибок повинна дорівнювати нулю, тому необхідно дослідити ймовірні та істинні похибки в алгебраїчному колі.