Кафедра загального землеробства

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 24
 • Матеріал
  Патент на корисну модель № 151834. Спосіб визначення лимонної кислоти у сільськогосподарських культурах
  (НУБіП, 2022-09) Борисенко Віталій Володимирович ; Третьякова Світлана Олексіївна
 • Матеріал
  Вплив елементів технології вирощування на продуктивність різностиглих гібридів соняшника
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-01) Борисенко Віталій Володимирович
 • Матеріал
  Інтенсифікація технології вирощування соняшника
  (Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2022-05) Борисенко Віталій Володимирович
 • Матеріал
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
  (Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021-02) Єщенко, Володимир Омельянович ; Карнаух, Олександр Борисович ; Усик, Сергій Васильович
  В статті показано, що за десятитисячний період розвитку землеробства його системи пройшли шлях від примітивних, в основу яких брався природній шлях відтворення втраченої родючості ґрунту за допомогою перегнивання відмерлої рослинності впродовж заліжного чи перелогово періоду, до екстенсивної системи землеробства, що базувались на використанні трипільної зернопарової сівозміни. Детальніший розвиток систем землеробства подається від початку ХХ століття і до наших днів. Окремо зупиняючись на травопільній системі землеробства Вільямса з позитивними і негативними її сторонами; на критиці цієї системи Тулайковим через те, що в південних районах країни через засушливі умови травопільна система не могла в достатній кількості забезпечити кормами громадське тваринництво через низьку в цих умовах продуктивність багаторічних трав; на плодозмінній системі землеробства Прянишникова, в якій він великого значення надавав багаторічним бобовим травам як азотонакопичувачам та плодозмінному характеру чергування польових культур, за якого забезпечується найбільш сприятливий фітосанітарний стан посівів; на просапній системі землеробства Наливайка, яка вимагала через велику частку в структурі посівних площ просапних культур значної кількості гною для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Виробити таку кількість гною було нереальним, як і не могла країна забезпечити достатньою технікою для догляду за просапними культурами в такому об'єму. Тому така система землеробства виробництвом не була прийнята; на складових ланках сучасних систем землеробства за Нарцисовим. Окремо розглядаються системи землеробства на початок третього тисячоліття, аналізується класифікація сучасних систем землеробства вченими провідних аграрних навчальних закладів і наукових установ нашої країни. В результаті детального аналізу цих класифікацій доведено, що сучасні системи землеробства не обов'язково мусять всі бути інтенсивними. Альтернативними до них можуть бути ґрунтозахисні системи для ерозійнонебезпечних земель і біологічні системи для виробництва здорових продуктів харчування для людей і таких же кормів для годівлі тварин.
 • Матеріал
  Органічна система землеробства та пропозиції до її реалізації.
  (Збірник наукових праць уманського НУС. Умань, 2021) Єщенко, Володимир Омельянович ; Карнаух, Олександр Борисович ; Усик, Сергій Васильович
  Коротко подається сутність органічної системи землеробства, показуються причини, які стримують розвиток цієї системи у нашій країні та подаються пропозиції до її реалізації окремим господарством.