Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2135
Title: Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
Authors: Малюга, Людмила Миколаївна
Keywords: конкурентоспроможність підприємства, фактори конкурентоспроможності, оцінка конкурентоспроможності підприємства, конкурентне середовище, SWOT-аналіз, економіко-математичне моделювання
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр "Візіві"
Citation: Малюга Л.М. Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Л.М.Малюга. - Умань, 2011. - 20 с.
Abstract: Розглянуто теоретичні, методичні та практичні засади забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано конкурентне середовище сільськогосподарських підприємств, досліджено сучасний стан та тенденції їх конкурентоспроможності. Розроблено програмне забезпечення формування стратегії підприємства, що на основі зважених експертних оцінок враховує ймовірність явища або події. Обґрунтовано стратегію забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та стратегічні перспективи розвитку через оптимізацію їх діяльності.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2135
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ареф.pdfАвтореферат579,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.