Динаміка вмісту суми хлорофілів (a+b) у листках кукурудзи на тлі застосування регуляторів росту рослин

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02-12
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Заболотна, Альона Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
NGO European Scientific Platform
Інструкція
Продуктивність сільськогосподарських рослин в значній мірі визначається перерозподілом фотоасимілятів, співвідношенням процесів росту та фотосинтезу, між якими встановлюється динамічний стан із постійною корекцією величини донорно- акцепторних відносин залежно від різноманітних зовнішніх впливів. У цих процесах провідна роль належить головному компоненту рослинних фотосистем – хлорофілу. Саме хлорофіл визначає поглинання фотонів і ефективність використання енергії, яку вони несуть. Вивчення асиміляційних структур рослин і, перш за все, пігментів – хлорофілів (головних фоторецепторів рослинних клітин) – має важливе значення для аналізу взаємодії рослин з умовами середовища та дослідження адаптації їх до різних чинників, в тому числі і дії фізіологічно активних речовин. В останні роки у сучасних технологіях вирощування продукції рослинництва все більша поширення роль відводиться регуляторам росту рослин. Поширення даних препаратівзумовлено широким спектром їх дії на рослини, можливістю спрямовано регулювати окремі етапи онтогенезу з метою мобілізації потенційних можливостей рослинного організму та ефективнішої реалізації генетичної програми. На сучасному розвитку сільськогосподарського виробництва найбільш поширеною та ефективною групою регуляторів росту є саме стимулятори, якими є як нативні фітогормони так і їх синтетичні аналоги. Фітогормони та їх аналоги здатні змінюватиактивність і спрямованість фізіологічних процесів рослинного організму[8]. У зв’язку з наведеним нас цікавило, чи змінюватиметься і яким чином вміст суми хлорофілів (a+b) у листках кукурудзи за використання синтетичних регуляторів росту.
Опис
Ключові слова
сума хлорофілів (a+b), кукурудза, регулятори росту
Бібліографічний опис
Заболотний О.І., Заболотна А.В. Динаміка вмісту суми хлорофілів (a+b) у листках кукурудзи на тлі застосування регуляторів росту рослин. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2). (Pisa, 12 of February, 2021). Italian Republic: NGO European Scientific Platform, 2021 р. 58–59.