Наукові аспекти та практичне призначення фінансового обліку

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Розглянуто законодавчо-нормативне забезпечення фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Проаналізовано актуальні питання наукового і навчального характеру при формуванні фахівців обліково-економічного напряму. Досліджено проблемні ділянки практичного призначення фінансового обліку. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правової бази фінансового обліку та узгодженість її з практичним застосуванням.
Опис
Ключові слова
фінансовий облік, нормативно-правова база, об'єкти фінансового обліку, активи і зобов'язання
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. - Умань: УНУС, 2015. - Вип. 87. - Ч. 2 : Економіка. - С. 89-96.