ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ФУНГІЦИДІВ НА ПОСІВІВ СОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Притула Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
У статті наведені результати ефективності дії фунгіцидів на вивчення впливу фун-гіцидів посівів сої. В останні роки в технології вирощування сої поряд із застосуванням мінеральних добрив і регуляторів росту все більшого поширення набувають засоби захи-сту рослин і зокрема застосування фунгіцидів. Якщо 15–20 років тому в системі захисту посівів сої використовували головним чином протруйники, гербіциди та інсектициди, то в останні роки одержання стабільних і висо-ких врожаїв сої без застосування фунгіцидів неможливе. Для ефективного вирощування сої в сучасних умовах застосування фунгіцидного захисту посівів є необхідним агрозаходом. Для захисту посівів сої від комплексу грибних хвороб в колективних і фермерських господарствах України використовують протруйники. Вони забезпечують захист посівів сої від хвороб в перші фази розвитку культури. Посіви обстежували та проводили обліки розвитку грибних хвороб сої протягом усього періоду вегетації. У фази: сходи, першого-другого трійчастого листка, гілкування, цвітіння, утворення та наливу бобів, дозрівання насіння. Облік ураженості хворобами, що проявлялись на листках та інших органах рослин, проводили згідно відомих у фітопатології методик. У кожному варіанті обліковували кіль-кість рослин з ознаками тієї чи іншої хвороби, у пробі брали по 25 рослин. Ураженість визначали з розрахунку на 100 рослин, показуючиїї у відсотках. На кожній з облікових рос-лин визначали кількість уражених листків водночас, визначаючи інтенсивність ураження за наявністю плям, нальоту, озаїчності. Якщо ознаки хвороби були відсутні, ставили 0 балів, при ураженості 15 % поверхні площі листків – 1 бал, 2 бали – коли симптоми хвороби поширені на 25 % поверхні рослини, 3 бали – уражено 50 %, 4 бали– більше 75 %, 5 балів – коли листя відмирало. Для визначення структурних показників урожаю насіння сої проводили розбір 25 рослин. Облік урожаю сої здійснювали шляхом збирання суцільним способом комбайном та приве-дення до стандартної чистоти і вологості. Біологічну урожайність зерна сої визначали методом «пробних снопів» у фазі повної стиглості культури з перерахунком на 1 гектар. Статистичну обробку експериментальних даних проводили дисперсійним методом. Використані методи і методики проведення польових і лабораторних досліджень забез-печили належну точність та достовірністьо держаних результатів. Застосування фунгіцидів на сої є економічно вигідним прийомом, який доцільно вклю-чати в технологію вирощування культури в господарствах Правобережного Лісостепу України. В асортименті сучасних пестицидів найкращу ефективність забезпечив фунгі-цид Імпакт Т, КС з нормою витрати 1,0 л/га. Оптимальний строк застосування препа-рату за профілактичного внесення або за перших проявів грибкових хвороб (фаза початку цвітіння сої). Оптимізація фітосанітарного стану та фізіологічний ефект на дослідних ділянках з застосуванням фунгіциду Імпакт Т, КС сприяли збереженню від втрат 0,99 т зерна. Ключові слова: протруйники, інсектициди, фунгіциди, соя, переноспороз, септоріоз, церкоспороз, аскохітоз, іржа.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Притула О.В., Новікова Т.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ФУНГІЦИДІВ НА ПОСІВІВ СОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ / Збірник наукових праць, Таврійський науковий вісник, 2023, № 131 С. 174-180