ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Коваленко-Чукіна, Ірина Григорівна
Машковська, Людмила Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".
Інструкція
Акцентується увага на тому, що політика у сфері праці має бути спрямована на активне використання правових стандартів і на їх подальший розвиток з урахуванням накопиченого правового досвіду і сучасних умов господарювання, які, передусім, повинні бути орієнтовані на достойну працю й адекватну її оплату.
Опис
У статті проаналізовано питання щодо закономірності розвитку суспільних відносин у сфері праці, та її правове забезпечення, висвітлюється право на працю як суб’єктивне право особи, що створює, насамперед, певний механізм реалізації, охорони й захисту всієї системи прав працівників. Свобода праці має передбачати можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її обирати. Звертається увага на забезпечення кожному без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх здібностей, і незалежно від підстав виникнення трудових правовідносин держава зобов’язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для реалізації трудових правовідносин на рівні закону, а відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод працівника. Всі трудові відносини повинні ґрунтуватися на принципах соціального захисту та рівності для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором, що, зокрема, має відображатись у встановленні вичерпного переліку умов та підстав припинення таких відносин. Оскільки мова йде про право на працю як суб’єктивне право, а також законні інтереси, які випливають із даного права, то об’єктом захисту є суб’єктивні права і законні інтереси, що закріплені в нормах трудового права, які відображають всю різноманітність трудової діяльності сторін трудових відносин. Це, у свою чергу, створює і певний механізм реалізації, охорони і захисту всієї системи прав як працівників, так і роботодавців. Саме їх сукупність становить основний зміст усієї системи захисту людини праці в процесі прийняття на роботу, в процесі трудової діяльності і її припинення. Сучасні умови, в яких держава визнана соціальною і демократичною, потребують, щоб соціальний підхід у праві, включаючи трудове право, поступово став визначальним. Особистість працівника в сучасних умовах господарювання повинна відігравати визначну роль, відносини у сфері найманої праці повинні бути переорієнтовані в соціальний бік, на користь працівника.
Ключові слова
суспільні відносини, право на працю, працівники, держава, правове забезпечення.
Бібліографічний опис
Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І. Г. Правове забезпечення розвитку суспільних відносин у сфері праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — с.69-74.