ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Аніщенко, Галина Юріївна
Загребельна, Ніна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
У статті розкрито особливості управлінського обліку та головні переваги від його впровадження у практику вітчизняних підприємств. Обґрунтовано необхідність створення у складі бухгалтерії підприємства окремого підрозділу з управлінського обліку; розроблено склад цього підрозділу та визначено його основні функції і завдання.
Опис
Ключові слова
управлінський облік, управління, внутрішні користувачі інформації, внутрішня звітність, бухгалтерська служба, організація обліку
Бібліографічний опис
Загребельна Н.І. Практичні аспекти організації управлінського обліку на підприємствах / Н.І. Загребельна, Г.Ю. Аніщенко: Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. дослідж / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 86. – Ч. 2 : «Економіка». – С. 40-47.