ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МАЙБУТНІХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-07
Автори
Новак, Інна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Актуальні проблеми економіки
Інструкція
У статті систематизовано іноземний досвід застосування стратегічного планування при визначенні майбутніх орієнтирів розвитку країн. Визначено місце та значення інвестиційної стратегії, як інструменту підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі та економіки в цілому. Проведено аналіз виконання програми розвитку українського села до 2015 р., визначено проблеми, пов’язані з державним фінансуванням запланованих заходів та відсутністю системно сформованої на основі чітко визначених пріоритетів інвестиційної стратегії. Запропоновано власний погляд на взаємозв’язок загальної державної стратегії розвитку з інвестиційними стратегіями (держави, галузі, господарського суб’єкта). Обґрунтовано, що інвестиційна стратегія держави представляє собою системну концепцію, яка визначає і спрямовує розвиток інвестиційної діяльності галузей економіки, у тому числі аграрної.
Опис
Ключові слова
стратегічне планування, стратегія, інвестиції, державна стратегія розвитку, аграрна галузь.
Бібліографічний опис
Новак І.М. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МАЙБУТНІХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ КРАЇНИ / І.М. Новак // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - №9 (171). - С. 132-141.